پاستل پیچی اونر ۱۲ رنگ

    130,000

    پاستل پیچی اونر 12 رنگ

    ردی که پاستل‌ پیچی 12 رنگ «owner» از خودش روی کاغذ به جای می‌گذارد، به نقاشی کودک جلوه‌ای شاداب و پرانرژی می‌دهد. این پاستل نه دست کودک را خسته می‌کند و نه پوستش را دچار حساسیت خواهد کرد.